img

Jak zbudować gołębnik?


GOŁĘBNIK - wstęp Przystępując do budowy gołębnika musimy najpierw zdecydować się, jaką rasę gołębi chcemy hodować czy gołębie lotne, które mogą swobodnie latać czy gołębie, które mogą być tylko pod wolierą. Należy zastanowić się, nad miejscem pod budowę gołębnika, oraz jakimi dysponujemy środkami finansowymi i technicznymi.

Doświadczony hodowca wie, że warunkiem osiągnięcia dobrych rezultatów w hodowli jest zapewnienie ptakom odpowiedniego gołębnika. Gołębnik powinien być suchy, dobrze doświetlony, przewietrzany, ale bez przeciągów. W lecie nie może się zbytnio nagrzewać, a zimą chronić ptaki przed silnymi mrozami.

Projektując gołębnik należy przestrzegać następujących zasad: 1. W jednym gołębniku nie powinno zamieszkiwać więcej niż 20 par gołębi 2. Na jedną parę gołębi potrzeba od 0,5 do 0.8 m2 powierzchni . Jeżeli projektujemy gołębnik mały, przyjmujemy normę większą i odwrotnie. 3.

Jeżeli budujemy jeden gołębnik, to powinien być tak zaprojektowany, że po zakończeniu łęgów możemy go podzielić na dwie części, aby oddzielić gołębie różnych płci. 4. Powierzchnia okien w gołębniku powinna stanowić 1/6 do 1/8 powierzchni podłogi. Powinny być umieszczone w miarę nisko, aby podłoga była dobrze oświetlona.

Okna umieszcza się w południowo wschodniej lub wschodniej stronie budynku. 5. Każdej parze gołębi trzeba przydzielić jedną cele gniazdową o wymiarach dostosowanych do rasy gołębi, orientacyjnie: długość 80 - 100 cm, szerokość 35 - 40 cm, wysokość 40 - 55 cm, oraz przewidzieć co najmniej dwie cele rezerwowe na 10 para. 6. Wysokość gołębnika nie powinna przekraczać 220 cm. 7. Wentylacja w gołębniku powinna być tak rozwiązana, aby krążące powietrze nie powodowało przeciągów.